FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

 

 

 

 

 

 

 

  NVS Grup Energy

Temiz enerji küreselleşen dünyamızın en önemli unsuru haline gelmiştir. Yer altı kaynaklarının belirli bir sınırı olmasından dolayı tükeneceği düşünülmektedir. AR-GE departmanımız bu durumun farkına vardığımızdan faaliyete geçerek yurt dışındaki değişik firmalarla temas sağlanarak görüşmelerimiz başlamıştır. Bu görüşmeler sonucunda ilk olarak MSF-Vathauer şirketi ile ilk anlaşmamızı yapmış bulunmaktayız.

  Amacımız;

Diğer görüştüğümüz firmalarla da belirli anlaşmalarda bulunarak dünyamızın geleceği konusunda bir atılım yaparak, alternatif enerji kaynaklarının asıl enerji kaynakları yerine geçmesini sağlamaktır.

  Alternatif enerji kaynağı olarak;

 • Rüzgâr
 • Güneş
 • Bio
 • Atık su arıtma ve geri dönüştürme
 • Isıtma ve soğutma(Toprak ve su kaynaklı)

  uygulamalarını sunmaktayız. Bu enerji uygulamalarının birçoğunu NVS GRUP adı altında gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

  Biz firma olarak tüm bu alternatif enerji uygulamalarını tecrübemizin verdiği desteği ile beraber teknik konuda daha fazla gelişme kaydedebilmek için NVS GRUP Energy adı altında toplamış bulunmaktayız.